DĄBROWA GÓRNICZA – Przebudowa drogi krajowej Nr 94

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

„Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza".

Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza

Wykonawca: Konsorcjium: P.W. Banimex Będzin/Drog-Bud Częstochowa

Zakres branżowy:

1. CZĘŚĆ DROGOWA:

Przebudowa ul. Katowickiej – DK-94 na odcinku od granicy z miastem Sosnowiec do granicy ze Sławkowem.

Charakterystyka:

 • długość odcinka - 10,8 km
 • droga gminna klasy GP o przekroju 2/2
 • kategoria ruchu: KR-6

Zakres robót:

 • przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej oraz budowa   betonowej w rejonie skrzyżowań
 • przebudowa skrzyżowań typu „KARO”, „Koniczyna”, trójwlotowych i czterowlotowych oraz łączników poprzez wydłużenie, skrócenie lub poszerzenie pasów skrętów,

2. CZĘŚĆ INŻYNIERYJNA:

 • rozbiórka 4 istniejących  i budowa nowych wiaduktów
Przeszkoda droga wojewódzka DW790 ul. Wojska Polskiego
Ilość konstrukcji: 2 2
Klasa obciążenia: A A
Liczba przęseł: 4 3
Rozpiętości przęseł: 14,5m + 15,0m + 15,0m +14,5m 11,9m + 18,2m + 11,9m
Szerokość: 0,8 + 2 x 10,6 = 22,0m 0,8 + 2 x 15,81 = 32,42m
Ustrój nośny: żelbetowa płyta ciągła belki prefabrykowane T
Posadowienie: bezpośrednie pale wielkośrednicowe
 • remont 2 estakad o długości 2 x 206,0m zlokalizowanych nad ul. Białostockiego, ul. Puszkina, ul. Kruczą i torami PKP
 • budowa muru oporowego o wysokości 2,5m i długości 53,0m
 • odtworzenie przepustów i budowa nowych – łącznie 30szt.

3. POZOSTAŁE BRANŻE:

 • teletechnika – przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń teletechnicznych oraz budowa urządzeń do monitoringu i transmisji danych ze stacji preselektywnego ważenia pojazdów
 • elektroenergetyczna – rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań, zabudowa tablicy zmiennej treści VMS stacji meteo
 • ekrany akustyczne – przebudowa istniejących i budowa nowych ze szkła akrylowego oraz typu zielona ściana
 • sanitarna – budowa nowej i przebudowa istniejącej sieci odwodnienia drogi
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza