JAKTORÓW – Budowa skrzyżowania dwupoziomowego

Zaprojektowanie i wykonanie wiaduktu drogowego zlokalizowanego w km 35,635 linii kolejowej Nr 1 Warszawa Centralna – Katowice - realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)”- projekt POIiŚ7.1-24.1. 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji ul. Targowa 74 , 03-734 Warszawa

Charakterystyka przeszkody:

 1. 2 tory linii kolejowej Nr  004 Centralnej Magistrali Kolejowej.
 2. 2 tory linii kolejowe Nr 001 Warszawa – Katowice.
 3. Droga wojewódzką nr 719 Warszawa – Skierniewice.

Zakres projektowy zamówienia:

 1. Wykonanie koncepcji i po akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego skrzyżowania dwupoziomowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 2. Sporządzenie projektów wykonawczych w branżach: mostowa, drogowa, kolejowa, teletechniczna, elektroenergetyczna,sanitarna.
 3. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Zakres wykonawczy zamówienia :

 1. Budowa przejazdu kolejowego kat. „A” w poziomie szyn  linii 001 i 004 wraz z włączeniem drogi wojewódzkiej Nr 719 i powiatowej Nr 3832.
 2. Budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi linii Nr 1 i 4 oraz nad drogą wojewódzką Nr 719.
 3. Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania dwupoziomowego.
 4. Przebudowa sieci trakcyjnej linii kolejowej Nr 001 i Nr 004.
 5. Przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą: urządzenia SRK, linia WN oraz SN, wodociąg.
 6. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.