KĘDZIERZYN KOŹLE – Budowa mostu na rzece Odrze

Wykonanie nowego i rozbiórka istniejącego mostu wraz z przebudową dojazdów i technicznej infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu: „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa".

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu

Parametry techniczne obiektu:

klasa obciążenia kl. A wg PN 85/S 10030 oraz obciążenie STANAG 2021
rozpiętość teoretyczna 24,27 + 93,50 + 27,00 + 19,50 164,27 m
całkowita długość obiektu 180,65 m
szerokość użytkowa 11,63 m
całkowita szerokość przęseł mostu 12,75 m
światło poziome pod mostem 159,96 m
światło pionowe pod mostem 6,98 m
wysokość konstrukcyjna 1,89 m
schemat statyczny czteroprzęsłowa, ciągła belka zespolona z głównym przęsłem wzmocnionym łukiem, posadowiona pośrednio na palach wielkośrednicowych wierconych w rurze osłonowej
przeszkoda rzeka Odra

Zakres robót:

 • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
 • budowa dróg technologicznych
 • budowa konstrukcji nowego mostu metodą nasuwania wzdłużnego wraz z montażem konstrukcji łuku na rusztowaniach stacjonarnych
 • przebudowa dojazdów do obiektów
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej
 • wykonanie sieci oświetlenia wraz z montażem latarni
 • przebudowa sieci teletechnicznej
 • wykonanie odwodnienia dróg dojazdowych
 • wykonanie ciągów pieszo – rowerowych na dojazdach do nowobudowanego mostu
 • wprowadzenie docelowej organizacji ruchu
 • likwidacja istniejącego mostu
 • umocnienie brzegów rzeki Odry