POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3

POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3

Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową Nr 3 w m. Polkowice – projektuj i buduj.

Zamawiający – Gmina Polkowice

Parametry techniczne obiektu:

 • liczba przęseł: 6
 • rozpiętość teoretyczna przęseł:

- przęsło główne: 49,23 + 6,85m
- rampa: 4 x 15,8 m

 • przęsło główne L = 57,0 m i szer. całk. 4,44 m podwieszone do pylonu. Wysokość pylonu 20,8 m – odchylony od pionu o kąt 17,62. Wanty odciągowe pylonu – po 7 szt. z każdej strony
 • rampa zachodnia L = 64,60 m i szer. całk. 4,44 m jako belka ciągła 4-przęsłowa
 • dojście do obiektu od str. zachodniej usytuowane w nasypie oraz konstrukcji oporowej stanowiącej jednocześnie skrajną podporę rampy wraz z przepustem rurowym na cieku wodnym
 • Całkowita długość przeprawy uwzględniająca wszystkie elementy składowe – 225, 75 m.

Zakres projektowy:

 • projekt wykonawczy w branżach: mostowa, drogowa, sanitarna, elektryczna.
 • projekt organizacji ruchu
 • projekty technologiczne
 • pozyskanie koniecznych uzgodnień

Prace projektowe: Zespół Badawczo – Projektowy Mosty – Wrocław s. c.
Wrocław

Zakres wykonawczy:

 • budowa kładki dla pieszych umożliwiającej wejście osób niepełnosprawnych i rowerzystów
 • budowa dojść do kładki
 • budowa kanalizacji deszczowej
 • budowa oświetlenia kładki
 • przebudowa oświetlenia na drodze krajowej Nr 3
 • zabezpieczenie wodociągu
 • zabezpieczenie kolidującej sieci teletechnicznej
 • organizacja ruchu na DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3
POLKOWICE – Budowa kładki dla pieszych nad DK 3