TCZEW - Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę - Etap I

TCZEW - Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę - Etap I

Nazwa zadania: „PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W TCZEWIE - ETAP I”

Zamawiający: Powiat Tczewski (siedziba: Starostwo Powiatowe, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew),

Charakterystyka remontowanego obiektu Etap I

Konstrukcja obiektu mostowego  Etap I

Konstrukcję nośną mostu tworzą trzy przęsła kratowe tzw. „ kratownice Lentezaa oparte na masywnych podporach wykonanych z cegły w dolnej części z licówką kamienną, zakończone w górnej części korpusem  żelbetowym

Parametry ogólne przęseł obiektu mostowego Etap I

Przed remontem:

Wysokość konstrukcyjna: 13,53m

 Rozpiętość teoretyczna przęseł : Lt= 3x128,16m +20,7m

Szerokość całkowita obiektu  9,1m

Po remoncie:

Wysokość konstrukcyjna: bez zmian

Rozpiętość teoretyczna przęseł: bez zmian

Szerokość całkowita: 11,94m

Klasa obciążenia Etap I:

Przed remontem: obiekt wyłączony z użytkowania

Po remoncie: Klasa obciążenia „C” wg PN-85/S-10030

Zakres prac przewidzianych do wykonania  w Etapie nr I

  • demontaż pomostu drewnianego na całej długości przęseł oraz początkowego pomostu stalowego
  • dostosowanie konstrukcji chodników do nowej szerokości
  • wymiana i uzupełnienie  uszkodzonych oraz brakujących  elementów stalowych
  • wymiana uszkodzonych nitów
  • oczyszczenie i zabezpieczeni antykorozyjne powierzchni stalowych
  • wykonanie nowego pomostu kratownicy w postaci płyty ortotropowej stalowej wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia takimi jak :nawierzchnia na jezdni i chodnikach  bariery ochronne, dylatacja, balustrady (po renowacji), elementy odwodniania (wpusty mostowe sączki)
  • renowacja łożysk
  • kpl. remont podpór masywnych obiektu mostowego do poziomy zabytkowych balustrad.
  • wykonanie odwodnienia obiektu na przedmiotowym zakresie wraz z montażem seperatrora zlokalizowanego  w podporze nr 40 oraz wykonaniem zbiornika infiltracyjnego

Informacje dodatkowe:

Most Tczewski powstał w 1857 roku i w całości znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków' z dnia 21.03.2000r. część mostu drogowego, tj. trzy środkowe przęsła wraz z filarami, wpisane zostały do rejestru zabytków pod nr. A-1210. W/w cześć obiektu wpisana do rejestru zabytków jest objęta zakresem prac przewidzianym do realizacji w Etapie nr I.

TCZEW - Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę - Etap I
TCZEW - Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę - Etap I
TCZEW - Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę - Etap I
TCZEW - Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę - Etap I
TCZEW - Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę - Etap I