ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą

ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą

Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 921, w miejsce rozebranego mostu wraz z remontem dojazdów.

Zamawiający: Kampania Węglowa S.A. w Katowicach.

Parametry techniczne mostu i dojazdów:
Most:
Nośność:                                                                             klasa A wg PN-85/S-10030
Klasa drogi na obiekcie:                                                    G
Szerokość całkowita:                                                         15,34 m
Liczba przęseł:                                                                    1 
Rozpiętość teoretyczna:                                                     80,00m
Długość całkowita:                                                            83,00m
Szerokość jezdni:                                                               7,00m + opaski 2 x 0,50m
Kąt skrzyżowania:                                                              84°
Dojazdy:
klasa drogi:                                                                        G
Szerokość jezdni:                                                              7,00m (+0,30m na malowanie linii krawędziowych)
Długość dojazdu od str. Gierałtowic:                             220,0 m
Długość dojazdu od str. Zabrza:                                     280,0 m

Zakres robót:

 • wykonanie kolumn Jet-Grouting d=1200mm, L=12,0m, 118szt.
 • wykonanie komór z grodzic stalowych
 • wykonanie przyczółków w formie dwóch krępych słupów połączonych ze sobą ścianą przechodzącą w skrzydła
 • montaż łożysk soczewkowych o zwiększonych dopuszczalnych kątach obrotu
 • wykonanie ustroju nośnego jako konstrukcji jednoprzęsłowej o schemacie belki wolnopodpartej wzmocnionej łukiem ze stali z jazdą dołem o rozpiętości teoretycznej 80,0 m. Ściąg łuku stanowią dwa dźwigary betonowe sprężone kablami. Konstrukcja łuków stężona rurami stalowymi
 • wykonanie płyt przejściowych opartych bezpośrednio, przegubowo na wspornikach ustroju nośnego mostu
 • montaż dylatacji blokowych ± 165 mm
 • wykonanie odwodnienia mostu
 • przebudowa wodociągu fi 300 mm w technologii przewiertu sterowanego o długości 150,0 m.
 • remont dojazdów do mostu obejmującą korektę wysokościową, odtworzenie niwelety sprzed powstaniem szkody górniczej, przywrócenie wysokości nasypu drogowego, reprofilacja istniejących skarp i rowów przydrożnych.
 • rozbiórka podpór mostu tymczasowego MS 22
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą
ZABRZE – Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą