ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.

ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW 975 w m. Zakliczyn – projektuj i buduj.

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Parametry techniczne mostu:

 • długość całkowita konstrukcji nośnej: Lc = 320,08 m
 • długość teoretyczna obiektu: Lt = 47,0+47,0+57,0+65,+57,0+47,0=320,0m
 • konstrukcja nośna: dźwigary stalowe, blachownicowe o wys. 2,44m (4szt.) zespolone z płytą żelbetową
 • podpory trzysłupowe żelbetowe zwieńczone oczepem, posadowione na palach

Zakres projektowy:

 • projekt budowlany i wykonawczy w branżach: mostowa, drogowa, gazowa.
 • projekt organizacji ruchu
 • pozyskanie koniecznych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych

Prace projektowe: 

Etap I:
Pracownia Projektowo Badawcza „SYSTEM”
mgr inż. Grzegorz Łaba
Bielsko Biała

Etap II:
Promost Wrocław 
Sp. z o. o. Sp. k.
Wrocław

Zakres wykonawczy:

 • odbudowa i przywrócenie nośności podpór mostu do parametrów klasy B obciążenia
 • odbudowa i przywrócenie nośności mostu do parametrów drogi klasy G i nośności 40 t
 • przebudowa dojazdów na niezbędnym odcinku ( nasypy,podbudowy,pobocza, nawierzchnia) dla kategorii ruchu KR3 oraz właściwej geometrii poziomej i pionowej
 • odbudowa brzegów rzeki Dunajec
 • przebudowa urządzeń obcych
 • zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.
ZAKLICZYN – Przebudowa mostu nad rzeką Dunajec.