DĄBROWA GÓRNICZA – Przebudowa wiaduktów w ciągu DK-94

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK-94 nad ulicą Puszkina, Białostockiego w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła.

Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza

Wykonawca: Konsorcjum: P.W. Banimex Będzin/Drog-Bud Częstochowa

Podwykonawca – prace projektowe: Autostrada II Sp. z o.o.

Charakterystyka przeszkody:

 1. ul. Białostockiego
 2. rzeka Rakówka
 3. linia kolejowa nr 133 w km 6,900
 4. ul. Puszkina
Rozpiętość teoretyczna w osiach podpór 2 x 204,00 m
Schemat statyczny belka ciągła z prefabrykowanych belek strunobetonowych uciąglonych
Klasa obciążenia A wg PN-85/S-10030
Projektowany przekrój dla 1 konstrukcji 1,5 + 0,5 + 2x3,5 + 0,5 = 9,50 m
Kategoria drogi droga krajowa
Klasa drogi GP
Rodzaj drogi dwujezdniowa, dwupasowa

Zakres projektowy zamówienia:

 1. Wykonanie projektów budowlanych w branżach:     mostowa, drogowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, sanitarna.
 2. Uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji w tym, pozwolenia na budowę.
 3. Wykonanie projektów wykonawczych w branżach j.w.
 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w branżach j.w.

Zakres wykonawczy zamówienia:

 1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i jej utrzymanie.
 2. Rozbiórka istniejących wiaduktów (konstrukcja północna i południowa).
 3. Budowa 2 nowych wiaduktów.
 4. Przebudowa dojazdów do obiektów.
 5. Przebudowa istniejącej infrastruktury: teletechnicznej, sanitarnej.
 6. Budowa oświetlenia ulicznego.
 7. Budowa ekranów akustycznych
 8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 9. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu.