DĄBROWA GÓRNICZA – Przebudowa wiaduktów w ciągu DK-94

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK-94 nad ulicą Puszkina, Białostockiego w Dąbrowie Górniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła.

Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza