Oferta firmy

P.W. BANIMEX Sp. z o.o. w 2014 roku zakupiła ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE wraz z całym zapleczem produkcyjnym oraz personelem szczebla niższego i wyższego w myśl art. 23 kodeksu pracy.

Firma posiada fachowy nadzór, wysoko-wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistyczne maszyny i urządzenia do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi standardami i euronormami czego dowodem są posiadane przez nas uprawnienia:

 • Certyfikat zakładowej kontroli produkcji w klasie EXC3 zgodny z PN-EN 1090-1 +A1:2012 P,
 • Certyfikat Zgodności Procesu Spawalniczego wg PN-EN ISO 3834-2,
 • Świadectwo kwalifikacyjne kwalifikujące zakład do I grupy zakładów dużych i uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych w klasie 1, 2 i 3 nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
 • Świadectwo Kwalifikacji do wykonawstwa stalowych konstrukcji mostowych nadane przez IBDiM,
 • Świadectwo Kwalifikacji do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych nadane przez

IBDiM.

Ponadto posiadamy około 130 dopuszczeń technologii spawania (WPQR) potwierdzonych przez jednostki zewnętrzne.

Nasze możliwości produkcyjne:

 • Hala główna o powierzchni produkcyjnej 10.360 m2 podzielona na trzy nawy, na których znajdują się suwnice o udźwigach:
  • 1 nawa suwnica Q20/5 T oraz 12/5 T
  • 2 nawa suwnica Q32/8 T oraz 20/5 T
  • 3 nawa suwnica Q12/5 T oraz 12/5 T
 • Hala przygotowania produkcji o powierzchni 3.072 m2, na której pracują dwie suwnice o udźwigach po 5 T każda
 • Hala specjalistycznego montażu o powierzchni 498 m2, na której pracuje suwnica o udźwigu 3 T
 • Hala obróbki skrawaniem o powierzchni 550 m2, na której pracuje suwnica o udźwigu 3 T
 • Zewnętrzna suwnica na estakadzie o udźwigu 32/8 T

Posiadamy dwie komory śrutownicze o wymiarach 18mx6mx6m oraz komorę lakierniczą o wymiarach 18mx6mx6m a także powierzchnię lakierniczą 74mx25m.

Wszystkie procesy technologiczne są cały czas sprawdzane przez dział kontroli jakości oraz służby spawalnicze od momentu pobierania materiału surowego do momentu wysyłania gotowego wyrobu.

Do każdej wyprodukowanej przez nas konstrukcji dołączamy szereg dokumentów jakościowych potwierdzających zgodność produktu z dokumentacją techniczną.

Posiadamy wysoko-wykwalifikowanych spawaczy posiadających uprawnienia w metodach: 111, 135, 136, 141 zgodne z PN-EN 287 oraz PN-EN ISO 9606-1.

Firma posiada większość niezbędnych maszyn i urządzeń do samodzielnego wyprodukowania określonych wyrobów jak np.:

 • krawędziarka Q250 T o długości 3m;
 • strugarka szkocka o długości 15m; 
 • walcarki;
 • prostownice do blach;
 • wypalarki autogenowe i plazmowe;
 • wiertarki promieniowe i kolumnowe;
 • gilotyny;
 • wybijarki do otworów;
 • tokarki;
 • frezarki;
 • piły taśmowe;
 • urządzenia spawalnicze MIG, MAG, TIG, MMA, SAW oraz wiele innych urządzeń.

Prowadzimy badania nieniszczące VT i PT we własnym zakresie oraz RTG, UT i MT za pośrednictwem zewnętrznego laboratorium, z którym mamy podpisaną umowę. Wykonujemy zabezpieczenie antykorozyjne: metalizacja natryskowa i/lub malowanie we własnym zakresie oraz cynkowanie ogniowe za pośrednictwem zewnętrznych ocynkowni.

Firma posiada wewnętrzną sieć gazów technicznych jak propan/butan, argon, tlen, dwutlenek węgla oraz sprężone powietrze. Nasze produkty są wykonywane z zachowaniem najwyższej jakości i umówionej terminowości. W przypadku zainteresowania jesteśmy gotowi zaoferować produkcję, dostawę oraz montaż naszych wyrobów.

Zachęcamy Państwa do składania zapytań ofertowych, na które zawsze odpowiemy.